Bestemmingen

BREAKING: werkkostenregeling biedt meer ruimte voor bedrijfsuitjes, interne fun events en incentivereizen

De onbelaste ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2020 verruimd: op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon van hun bedrijf onbelast vergoeden of verstrekken. Dat percentage gaat vanaf volgend jaar naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro totaal fiscaal loon. Daarboven geldt weer 1,2 procent.

De verruiming van de werkkostenregeling betekent in de praktijk dat werkgevers vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen mogen geven aan hun werknemers. Binnen die onbelaste vergoedingen vallen bedrijfsuitjes, interne fun events, incentivereizen, maar ook bijvoorbeeld kerstpakketten. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Dit percentage wordt dus verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van en dat is gunstig gelet op de jongste ontwikkelingen: MKB voorspelt groeiende eventbudgetten. Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.

Bron: Eventbranche, 2019